อเมริกันพริกแห้ง

อเมริกันพริกแห้ง

อเมริกันแดง ChilliProduct ข้อมูลจำเพาะทั้งหมด: 1) ลำต้น: ลำต้นหรือ stemless2) ล้าง: แห้งล้าง หรือน้ำ wash3) ชู: 7000-8000 กลาง hot4) ประมวลผลหลัก: เลือกผู้ปฏิบัติงานผ่านวาสโตเนอร์-แห้ง (น้ำ)

Chat Now