อบแห้งเมล็ดพันธุ์พริกหวานสีแดง

พริกขี้หนูหวาน SEEDSProduct ข้อมูลจำเพาะ: ฆ่าเชื้อ GRADE2STERILIZEDsteam 1QUALITY1ST หรือ normal3QUALITYAflatoxin คครา แมลงมีทั้งหมดตาม EU regulations4MOISTURE < PROCESSINGston 5MAIN 10%

Chat Now